0372 123 101




TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.5M, D.32mmx1.5mm
Cod: 61PC0282
Pret: 1,79 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.5M, D.110mmx2mm
Cod: 61PC0170
Pret: 6,50 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.5M, D.40mmx1.5mm
Cod: 61PC0286
Pret: 2,30 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.5M, D.50mmx1.6mm
Cod: 61PC0290
Pret: 2,81 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=1M, D.50mmx1.6mm
Cod: 61PC0222
Pret: 5,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=2M, D.50mmx1.6mm
Cod: 61PC0223
Pret: 9,25 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=1M, D.32mmx1.5mm
Cod: 61PC0283
Pret: 3,01 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=2M, D.32mmx1.5mm
Cod: 61PC0284
Pret: 5,75 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.25M, D.32mmx1.5mm
Cod: 61PC0285
Pret: 1,18 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=1M, D.40mmx1.5mm
Cod: 61PC0287
Pret: 3,77 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=2M, D.40mmx1.5mm
Cod: 61PC0288
Pret: 7,25 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.25M, D.40mmx1.5mm
Cod: 61PC0289
Pret: 1,59 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA, L=0.25M, D.50mmx1.6mm
Cod: 61PC0291
Pret: 1,88 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE INT, CU MUFA/GARNITURA,  L=0.25M, D.110mmx2mm
Cod: 61PC0292
Pret: 4,08 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=1M, D.110mmx2.2mm
Cod: 61PC0141
Pret: 7,29 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=1M, D.125mmx2.5mm
Cod: 61PC0146
Pret: 12,50 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=1M, D.160mmx3.2mm
Cod: 61PC0151
Pret: 20,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=1M, D.200mmx3.9mm
Cod: 61PC0153
Pret: 31,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=1M, D.250mmx4.9mm
Cod: 61PC0155
Pret: 58,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=2M, D.110mmx2.2mm
Cod: 61PC0142
Pret: 15,90 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=2M, D.125mmx2.5mm
Cod: 61PC0147
Pret: 23,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=2M, D.160mmx3.2mm
Cod: 61PC0034
Pret: 37,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=2M, D.200mmx3.9mm
Cod: 61PC0053
Pret: 57,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=2M, D.250mmx4.9mm
Cod: 61PC0052
Pret: 99,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=3M, D.110mmx2.2mm
Cod: 61PC0143
Pret: 20,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=3M, D.125mmx2.5mm
Cod: 61PC0148
Pret: 34,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=3M, D.160mmx3.2mm
Cod: 61PC0035
Pret: 54,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=3M, D.200mmx3.9mm
Cod: 61PC0001
Pret: 82,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=3M, D.250mmx4.9mm
Cod: 61PC0003
Pret: 150,00 LEI / BUC
TUB PVC CANALIZARE EXT, CU MUFA/GARNITURA, SN2, L=6M, D.110mmx2.2mm
Cod: 61PC0145
Pret: 49,00 LEI / BUC