Politica de mediu si SSO

DECLARATIA privind

POLITICA de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională

 

   Compania “ROMSTAL IMEX” S.R.L. se implică activ în protecţia mediului,sănătăţii şi securităţii angajaţilor la locul de muncă. Angajaţii de la toate nivelurile sunt conştienţi de avantajele lucrărilor efectuate corect, în condiţii de calitate şi de efectele acestora asupra satisfacerii clientului, asupra celorlalţi angajaţi, asupra costurilor şi eficienţei economice, precum şi asupra companiei şi mediului. În acest context, alături de interesul pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri cu produse de calitate, se află preocuparea continuă şi responsabilă a companiei noastre de a diminua impactul de mediu generat de lucrările specifice obiectului de activitate, dar şi de protejare a angajaţilor împotriva accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. Compania se asigură că echipamentele tehnice nu constituie o ameninţare pentru mediul înconjurător sau pentru comunitatea locală.

Compania ROMSTAL IMEX SRL a implementat un sistem de management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în conformitate cu standardele ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.

 

Managementul de vârf al companiei ROMSTAL IMEX SRL se angajează să aloce resursele necesare pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în scopul prevenirii poluării şi a prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Angajatii companiei respecta legislatia in domeniul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si militeaza pentru reducerea poluarii.

 

ROMSTAL IMEX SRL se angajează să respecte cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile domeniului de activitate, în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Pentru realizarea acestor angajamente, ROMSTAL IMEX SRL are în vedere următoarele obiective:

·         Reducerea emisiilor de CO2 prin reducerea consumurilor de resurse energetice, conform Politicii Energetice ROMSTAL in perioada 2014 - 2019 si producerea de energie regenerabila

·         Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate la nivelul organizatiei

·         Conştientizarea angajatilor prin instruirea în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă şi implicarea acestora in actiuni specifice

·         Prevenirea accidentelor de muncă

·         Aplicarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management – mediu, sănătate şi securitate în muncă

 

Pornind de la Politica de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, obiectivele specifice sunt elaborate si monitorizate permanent.

Politica de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională este aplicabilă la nivelul întregii organizaţii, este cunoscută şi respectată de tot personalul care lucrează pentru SC ROMSTAL IMEX SRL şi în numele acesteia.

 

”Misiunea noastra este de a fi

principalul furnizor si partener de incredere al instalatorilor”