0372 123 101RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/8"FEx1/2"FI, L=35cm
Cod: 50005810
Pret: 12,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/8"MX1/2"F, L=40cm
Cod: 50005813
Pret: 13,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII 1/8"MX1/2"F, L=50cm
Cod: 50005814
Pret: 14,49 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8"MX3/8"F 30 CM
Cod: 50005701
Pret: 13,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8"MX3/8"F 35 CM
Cod: 50005702
Pret: 13,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8"MX3/8"F 40 CM
Cod: 50005703
Pret: 14,49 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8"MX3/8"F 50 CM
Cod: 50005704
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8"MX3/8"F 60 CM
Cod: 50005705
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8MX1/2F 30 CM
Cod: 50005706
Pret: 14,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8MX1/2F 35 CM
Cod: 50005707
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8MX1/2F 40 CM
Cod: 50005708
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8MX1/2F 50 CM
Cod: 50005709
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL PENTRU BATERII CU PRELUNGIRE 1/8MX1/2F 60 CM
Cod: 50005710
Pret: 16,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 20 cm
Cod: 50005504
Pret: 13,49 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 30 cm
Cod: 50005505
Pret: 13,49 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 35 cm
Cod: 50005506
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 40 cm
Cod: 50005501
Pret: 14,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 50 cm
Cod: 50005502
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 3/8 FI-FI 60 cm
Cod: 50005503
Pret: 17,50 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 40 cm
Cod: 50005401
Pret: 16,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2 FE-FI 40 cm
Cod: 50005101
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2 FE-FI 50 cm
Cod: 50005102
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2 FE-FI 60 cm
Cod: 50005103
Pret: 18,50 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2 FE-FI 20 cm
Cod: 50005104
Pret: 14,49 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2 FE-FI 30 cm
Cod: 50005105
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 20 cm
Cod: 50005404
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 30 cm
Cod: 50005405
Pret: 15,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 35 cm
Cod: 50005406
Pret: 16,51 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 50 cm
Cod: 50005402
Pret: 16,90 LEI / BUC
RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 60 cm
Cod: 50005403
Pret: 17,90 LEI / BUC