0372 123 101


Anunt - emitere a acordului de mediu

ANUNT PUBLIC

 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

     ROMSTAL IMEX S.R.L.  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL FILIALEI ROMSTAL IMEX”, propus a fi amplasat la punctul de lucru din localitatea PIELESTI, sat Pielesti, str. Drumul Carcea, nr.1

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8.00- 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.